Biaina հայերեն տառատեսակ - ներբեռնել


Biaina հայերեն տառատեսակ
Բեռնել տառատեսակը ոչ կոմերցիոն

Հայկական յունիկոդ Առանց ծայրատների տառաշար Biaina


Վանի թագավորության արքաների թողած արձանագրություններում երկիրը կոչվում է «Բիայնիլի»` Բիայնա երկիր, երբեմն՝ «Նաիրի»։ Տառատեսակը ազատ է անձնական օգտագործման համար։ Կոմերցիոն օգտագործման համար կապվեք հեղինակների հետ։ Աղբյուր՝ https://www.behance.net/gallery/73024105/Armenian-font-Biaina։

2018 թվականի այս յունիկոդ Առանց ծայրատների տառատեսակը հասանելի է հայկական տառաշարի համար «թավ» հաստությամբ ու «ուղիղ» ոճով:

Տառատեսակն անվճար է միայն ոչ-կոմերցիոն նպատակներով օգտագործման համար:

Հեղինակ` Ruben Hakobian

Տարի` 2018

Տեսակ` Առանց ծայրատների

Տառաշար` հայկական

Հաստություններ` թավ

Ոճեր` ուղիղ

Անվճար հայերեն Առանց ծայրատների տառատեսակներ


Լավագույն անվճար հայկական յունիկոդ տառաշարերը