Davel Aghvor հայերեն անվճար տառատեսակ - ներբեռնել


Davel Aghvor հայերեն անվճար տառատեսակ

Հայկական յունիկոդ Դեկորատիվ տառաշար Davel Aghvor


Անվճար տառատեսակ հայկական Davel ընկերությունից:

Աղբյուր՝ https://davelcreative.com/davelaghvorfont/

2020 թվականի այս յունիկոդ Դեկորատիվ տառատեսակը հասանելի է հայկական տառաշարի համար «սովորական» հաստությամբ ու «ուղիղ» ոճով:

Տառատեսակն անվճար է կոմերցիոն և անձնական նպատակներով օգտագործման համար:

Հեղինակ` Levon Chkolyan

Տարի` 2020

Տեսակ` Դեկորատիվ

Տառաշար` հայկական

Հաստություններ` սովորական

Ոճեր` ուղիղ

Անվճար հայերեն Դեկորատիվ տառատեսակներ


Լավագույն անվճար հայկական յունիկոդ տառաշարերը