Mardoto հայերեն անվճար տառատեսակ - ներբեռնել


Mardoto հայերեն անվճար տառատեսակ

Հայկական յունիկոդ Առանց ծայրատների տառաշար Mardoto


Հայկական տառատեսակ Գուգլ ընկերության Ռոբոտո տառատեսակի ոճով։
Աղբյուր՝ https://github.com/vahanhovh/mardoto

2017 թվականի այս յունիկոդ Առանց ծայրատների տառատեսակը հասանելի է հայկական և 1 այլ տառաշարերի համար «գերբարակ» և 6 ուրիշ հաստություններով ու 2 ոճերով:

Տառատեսակն անվճար է կոմերցիոն և անձնական նպատակներով օգտագործման համար:

Հեղինակ` Christian Robertson, Vahan Hovhannisyan

Տարի` 2017

Տեսակ` Առանց ծայրատների

Տառաշար` հայկական, լատինական

Հաստություններ` գերբարակ, բարակ, սովորական, միջին, կիսաթավ, թավ, գերթավ

Ոճեր` ուղիղ, թեք

Անվճար հայերեն Առանց ծայրատների տառատեսակներ


Լավագույն անվճար հայկական յունիկոդ տառաշարերը