Noto Sans Condensed, Semi-Condensed, Extra-Condensed հայերեն անվճար տառատեսակ - ներբեռնել


Noto Sans Condensed, Semi-Condensed, Extra-Condensed հայերեն անվճար տառատեսակ

Հայկական յունիկոդ Առանց ծայրատների տառաշար Noto Sans Condensed, Semi-Condensed, Extra-Condensed


Գուգլ ընկերության Նոտո ընտանիքի առանց ծայրատների տառատեսակի հայերեն սեղմված, գերսեղմված և կիսասեղմված տարբերակները՝ յուրաքանչյուրն 9 ոճով։
Ուշադրություն՝ տառատեսակը պարունակում է միայն հայերեն նիշերը, այլ տառերի և թվերի համար ներբեռնեք Noto Sans-ի ամբողջական տարբերակը կայքից (առանց հայերենի):

2016 թվականի այս յունիկոդ Առանց ծայրատների տառատեսակը հասանելի է հայկական տառաշարի համար «ամենաբարակ» և 8 ուրիշ հաստություններով ու «ուղիղ» ոճով:

Տառատեսակն անվճար է կոմերցիոն և անձնական նպատակներով օգտագործման համար:

Հեղինակ` Google Inc, Monotype Inc

Տարի` 2016

Տեսակ` Առանց ծայրատների

Տառաշար` հայկական

Հաստություններ` ամենաբարակ, գերբարակ, բարակ, սովորական, միջին, կիսաթավ, թավ, գերթավ, ամենաթավ

Ոճեր` ուղիղ

Անվճար հայերեն Առանց ծայրատների տառատեսակներ


Լավագույն անվճար հայկական յունիկոդ տառաշարերը