Urartu հայերեն տառատեսակ - ներբեռնել


Urartu հայերեն տառատեսակ
Բեռնել տառատեսակը ոչ կոմերցիոն

Հայկական յունիկոդ Առանց ծայրատների տառաշար Urartu


«Ուրարտու» անվանմամբ ասորեստանյան աղբյուրներում է հիշատակվում Վանի թագավորությունը։ Տառատեսակը ազատ է անձնական օգտագործման համար։ Կոմերցիոն օգտագործման համար կապվեք հեղինակների հետ։ Աղբյուր՝ https://www.behance.net/gallery/73021611/Armenian-Font-Urartoo։

2018 թվականի այս յունիկոդ Առանց ծայրատների տառատեսակը հասանելի է հայկական տառաշարի համար «թավ» հաստությամբ ու «ուղիղ» ոճով:

Տառատեսակն անվճար է միայն ոչ-կոմերցիոն նպատակներով օգտագործման համար:

Հեղինակ` Razmik Hakobian, Mike Hakobian

Տարի` 2018

Տեսակ` Առանց ծայրատներիԴեկորատիվ

Տառաշար` հայկական

Հաստություններ` թավ

Ոճեր` ուղիղ

Անվճար հայերեն Առանց ծայրատների տառատեսակներ


Լավագույն անվճար հայկական յունիկոդ տառաշարերը