GHEA Grapalat հայերեն անվճար տառատեսակ - ներբեռնել


GHEA Grapalat հայերեն անվճար տառատեսակ

Հայկական յունիկոդ Առանց ծայրատների տառաշար GHEA Grapalat


«Գրապալատը» ՀՀ պետական պաշտոնական երկու տառատեսակներից մեկն է։ Տառատեսակը նախագծվել է Էդիկ Ղաբուզյանի կողմից, հետագայում Հայաստանի կառավարության կողմից հաստատվել է Հայաստանի պետական պաշտոնական փաստաթղթաշրջանառությունում պարտադիր կիրառման համար: ՂԷԱ Մարիամ տառատեսակի հետ միասին հանդիսանում է Հայաստանի սեփականությունն ու անարգել կարող է ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց կողմից կիրառվել էլեկտրոնային տեղեկատվական հաղորդակցման համակարգերում։

2008 թվականի այս յունիկոդ Առանց ծայրատների տառատեսակը հասանելի է հայկական և 3 այլ տառաշարի համար «սովորական» և 1 ուրիշ հաստությամբ ու 2 ոճերով:

Տառատեսակն անվճար է կոմերցիոն և անձնական նպատակներով օգտագործման համար:

Հեղինակ` Էդիկ Ղաբուզյան

Տարի` 2008

Տեսակ` Առանց ծայրատների

Տառաշար` հայկական, լատինական, կյուրեղյան, հունական

Հաստություններ` սովորական, թավ

Ոճեր` ուղիղ, թեք

Անվճար հայերեն Առանց ծայրատների տառատեսակներ


Լավագույն անվճար հայկական յունիկոդ տառաշարերը