Կայքի մասին


fonter.am կայքը նվիրված է հայատառ յունիկոդ տառատեսակներին: Կայքում ներկայացված են ինչպես նոր տառատեսակները, այնպես էլ հին ArmSCII տառատեսակների Unicode տարբերակները: Կայքի նպատակը հայկական տառատեսակների մասին տեղեկատվության տարածումն է։

Կայքում ներկայացված տառատեսակների ֆայլերը հավաքվել են հանրությանը մատչելի աղբյուրներից կամ ստեղծվել են այդ աղբյուրներում առկա ֆայլերի հիման վրա, դրանց տեղակայումը կայքում չի կրում շահույթ հետապնդելու նպատակ։ ArmSCII կոդավորմամբ տառատեսակները փոխակերպվել են Յունիկոդի մեր կողմից՝ հանրությանը մատչելի աղբյուրներում առկա ֆայլերի հիման վրա։

Կայքում ներկայացված տառատեսակների նկատմամբ հեղինակային իրավունքը և հարակից իրավունքները պատկանում են համապատասխան իրավատերերին, անվճար տառատեսակներն ազատ են օգտագործման համար, «ոչ կոմերցիոն» նշումով տառատեսակներն անճար են ոչ կոմերցիոն օգտագործման համար, մնացած դեպքերում տառատեսակներն օգտագործելն անհրաժեշտ է համաձայնեցնել համապատասխան իրավատերերի հետ։ Կայքը պատասխանատվություն չի կրում դրանց օգտագործման հետևանքով առաջացած հնարավոր վնասի համար։ Եթե հանդիսանում եք որևէ տառատեսակի հեղինակային իրավունքների իրավատերը և ցանկանում եք հեռացնել այն կայքից, գրեք մեզ հետադարձ կապ էջում: